سرور مجازی اختصاصی ایران

VDS.IR - 4GB
 • 4 گیگابایت رم
 • 4 گیگاهرتز پردازنده
 • 60GB SSD هارد
 • 1 گیگابیت بر ثانیه پهنای باند
 • نامحدود ترافیک
VDS.IR - 6GB
 • 6 گیگابایت رم
 • 6 گیگاهرتز پردازنده
 • 80GB SSD هارد
 • 1 گیگابیت بر ثانیه پهنای باند
 • نامحدود ترافیک
VDS.IR - 8GB
 • 8 گیگابایت رم
 • 8 گیگاهرتز پردازنده
 • 120GB SSD هارد
 • 1 گیگابیت بر ثانیه پهنای باند
 • نامحدود ترافیک
VDS.IR - 12GB
 • 12 گیگابایت رم
 • 12 گیگاهرتز پردازنده
 • 180GB SSD هارد
 • 1 گیگابیت بر ثانیه پهنای باند
 • نامحدود ترافیک
VDS.IR - 16GB
 • 16 گیگابایت رم
 • 16 گیگاهرتز پردازنده
 • 240GB SSD هارد
 • 1 گیگابیت بر ثانیه پهنای باند
 • نامحدود ترافیک
VDS.IR - 24GB
 • 24 گیگابایت رم
 • 24 گیگاهرتز پردازنده
 • 300GB SSD هارد
 • 1 گیگابیت بر ثانیه پهنای باند
 • نامحدود ترافیک