سرور مجازی اختصاصی خارج

تمامی سرویس ها از دیتاتسنتر ovh خدمات دریافت می کنند

VDS - 2GB
 • 2 گیگابایت رم
 • 2 گیگاهرتز پردازنده
 • 40GB SSD هارد
 • 1 گیگابیت بر ثانیه پهنای باند
 • نامحدود ترافیک
VDS - 3GB
 • 3 گیگابایت رم
 • 3 گیگاهرتز پردازنده
 • 50GB SSD هارد
 • 1 گیگابیت بر ثانیه پهنای باند
 • نامحدود ترافیک
VDS - 4GB
 • 4 گیگابایت رم
 • 4 گیگاهرتز پردازنده
 • 60GB SSD هارد
 • 1 گیگابیت بر ثانیه پهنای باند
 • نامحدود ترافیک
VDS - 6GB
 • 6 گیگابایت رم
 • 6 گیگاهرتز پردازنده
 • 80GB SSD هارد
 • 1 گیگابیت بر ثانیه پهنای باند
 • نامحدود ترافیک
VDS - 8GB
 • 8 گیگابایت رم
 • 8 گیگاهرتز پردازنده
 • 120GB SSD هارد
 • 1 گیگابیت بر ثانیه پهنای باند
 • نامحدود ترافیک
VDS - 12GB
 • 12 گیگابایت رم
 • 12 گیگاهرتز پردازنده
 • 180GB SSD هارد
 • 1 گیگابیت بر ثانیه پهنای باند
 • نامحدود ترافیک
VDS - 16GB
 • 16 گیگابایت رم
 • 16 گیگاهرتز پردازنده
 • 240GB SSD هارد
 • 1 گیگابیت بر ثانیه پهنای باند
 • نامحدود ترافیک
VDS - 24GB
 • 24 گیگابایت رم
 • 24 گیگاهرتز پردازنده
 • 300GB SSD هارد
 • 1 گیگابیت بر ثانیه پهنای باند
 • نامحدود ترافیک